Hệ thống chi nhánh

Tính đến hết năm 2017, Tập đoàn ICOGroup có tổng 31 đơn vị thành viên. Trong đó có 3 đơn vị nước ngoài: ICO Japan, ICO Korea và ICO Germany cùng 28 đơn vị ở trong nước bao gồm: 

ICO Bắc Giang, ICO Bắc Ninh, ICO Hà Nội, ICO Thăng Long, ICO Hải Dương, ICO Phú Thọ, ICO Thái Nguyên, ICO Hải Phòng, ICO Nam Định, ICO Thái Bình, ICO Thanh Hóa, ICO Nghệ An, ICO Thừa Thiên Huế, ICO Gia Lai, ICO Đắk Lắk, ICO TP. HCM, ICO Đồng Nai, ICO Bình Dương, ICO Cần Thơ, ICO Cà Mau, ICO Đồng Tháp, ICOManpower, ICO Việt Đức, ICOHoldings, ICOSchool, ICOTravel, ICOEuro và ICOHankuk.

Hiện hệ thống chi nhánh của Tập đoàn ICOGroup đã trải dài khắp cả nước