Tiếng Việt

Bài dự thi của tác giả Hitoshi Mukai - Đơn vị ICOManpower

27/04/2021

ICO創立13周年、おめでとうございます。 私は2014年にICOに入社しましたが、約7年という長い月日をベトナムで過ごせた1番の理由は、ICOの皆様に日々助けて頂き、家族のように接していただいたおかげだと感謝しています。 今後も日本との良好な関係を維持するための窓口としての役割を遂行することで、私なりの恩返しをさせていただきます。 共に次の15周年、20周年を迎えましょう。 ありがとうございました。 

Bản dịch:

Chúc mừng ngày kỉ niệm thành lập ICO 13 năm.

Tôi bắt đầu làm việc tại Ico từ năm 2014, lý do lớn nhất khiến tôi dành những ngày tháng dài khoảng gần 7 năm sinh sống và làm việc ở Việt Nam là tôi biết ơn vì được mọi người Ico giúp đỡ hàng ngày và luôn đối xử với tôi như một gia đình. Sau này cũng thế, để tỏ lòng biết ơn của mình tôi sẽ cố gắng cống hiến bằng cách hoàn thành thật tốt vai trò trách nhiệm làm cầu nối của mình để duy trì mối quan hệ hữu hảo với các đối tác Nhật Bản. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón kỷ niệm 15 năm, 20 năm tiếp nữa. Xin chân thành cảm ơn.