Tiếng Việt

Bài dự thi của tác giả Trần Thị Thanh Huyền - Đơn vị ICOManpower

27/04/2021

Chúc cho tài lộc, chúc bình an 

Mừng thêm tuổi mới, sự an nhàn 

Sinh lộc sinh tài, sinh phú quý 

Nhật hạ nắng chào, thử thách ta... 

 

Công ty đồng lòng , đâu ngại khổ ? 

Ty tỉ việc khó, đáng kể chi ? 

Cổ động phong trào cùng nhau bước 

Phần mình công bạn gắng tiến lên. 

 

Chúc mừng sinh nhật công ty ta 

Có mấy vần thơ đọc gọi là 

Mừng cho ICO thêm tuổi mới 

Vạn sự thành công, vạn an khang 

Khách khứa tiền tài luôn tấp nập 

Uy tín vang xa khắp Việt Nam. 

Chi nhánh các miền Trung , Nam , Bắc. 

Doanh số luôn cao – Top đứng đầu ! 

Tiếng Nhật , tiếng Hàn ...bao sản phẩm 

Khách hàng nhận được cứ thế khen. 

 

Chặng đường đi qua bao tuổi đó 

Niềm tin vững bước cùng tháng năm 

Hôm nay sinh nhật ICO ta 

Chúc luôn thịnh vượng, khách chật nhà 

Chúc sang tuổi mới nhiều thuận lợi, 

May mắn, thành công lẫn tiếng xa.