Tiếng Việt

Sứ Mệnh

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn về nhân lực hàng đầu tại Việt Nam

Tư tưởng cốt lõi

Nơi tạo dựng tương lai

Giá trị đặc trưng

Sở hữu chung, cùng làm chủ

Hình tượng con người

Chuyên nghiệp & Giàu có