Tiếng Việt

Chương trình thi đua tháng 12 của ICOEdu chuẩn bị cán đích

28/12/2021

Chỉ còn 03 ngày nữa là kết thúc chương trình thi đua tháng 12 của ICOEdu. Các cán bộ và đơn vị chi nhánh ICOEdu đang rất nỗ lực tăng tốc để đạt thành tích cao nhất.

Tính đến đến ngày 28/12, chương trình thi đua tháng 12 của ICOEdu đã đi đến cuối chặng đường và bảng vàng đang tạm gọi tên rất nhiều những ứng viên sáng giá.

- Hạng mục “CTV Xuất sắc”: Đang tạm thời dẫn đầu là anh Nguyễn Ngọc Quí (CTV của Hoàng Minh) với thu nhập 25.000.000 đồng, chị Vũ Thị Ngọc Hương (CTV của Hoàng Minh) với thu nhập 23.000.000 đồng, chị Nguyễn Thu Hà (CTV của Capeco) với thu nhập 16.500.000 đồng, anh Nguyễn Lê Hải Dương (CTV của Hoàng Minh) với thu nhập 15.000.000 đồng, chị Lê Thị Ngọc Thanh (CTV của ICO Huế) với thu nhập 10.800.000 đồng.

Các CTV tạm dẫn đầu hạng mục "CTV xuất sắc" tháng 12

- Hạng mục “Chiến binh kinh doanh xuất sắc”: Đang tạm thời dẫn đầu là anh Hoàng Văn Toàn (TPKD Bắc Sơn) với thu nhập 47.330.000 đồng, chị Lưu Thị Hương (Giám đốc TIC) với thu nhập 46.390.000 đồng, chị Mai Kiều Oanh (Giám đốc Capeco) với thu nhập 45.800.000 đồng, anh Bùi Ngọc Huy (Giám đốc Hureco) với thu nhập 40.600.000 đồng, chị Nguyễn Thị Mỹ Yến (TNKD ICO Bình Định) với thu nhập 25.300.000 đồng.

Các chiến binh tạm dẫn đầu hạng mục thi đua "Chiến binh kinh doanh xuất sắc" tháng 12

- Hạng mục “Trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc: Đang tạm thời gọi tên chị Mai Kiều Oanh (Giám đốc Capeco) với thu nhập 62.300.000 đồng, anh Bùi Ngọc Huy (Giám đốc Hureco) với thu nhập 55.600.000 đồng, anh Hoàng Văn Toàn (TPKD Bắc Sơn) với thu nhập 52.930.000 đồngchị Lưu Thị Hương (Giám đốc TIC) với thu nhập 46.840.000 đồng.

Các cá nhân tạm dẫn đầu hạng mục "Trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc" tháng 12

Như vậy, trong bảnh xếp hạng chương trình thi đua tháng 12 của ICOEdu, rất nhiều cái tên "quen mặt" vẫn đang tạm giữ ngôi đầu như anh Hoàng Văn Toàn, chị Mai Kiều Oanh, chị Lưu Thị Hương và anh Bùi Ngọc Huy. Đây đều là những gương mặt khá vững vàng ở vị trí Top 5. Tuy nhiên, không gì là không thể, các chiến binh hãy cùng tăng tốc để "soán ngôi" nào!