Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Bùi Tuấn Ngọc

Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC ICO (ICOJOB)

Ngày ra đời

09/07/2018

Lĩnh vực hoạt động

Cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp nước ngoài hang đầu tư tại Việt Nam

Sản phẩm

Lao động phổ thông và Lao động có trình độ

Đối tác hiện tại

Sumidenso VietNam, Honda VietNam, Luxshare ICT, Hamatetsu, UMC, Terai Vina, Youngbo Vina,…

Tầm nhìn đến 2028

Trở thành đơn vị cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu Việt Nam