Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Ngày ra đời

16/10/2017

Lĩnh vực hoạt động

Du lịch trong nước và quốc tế

Tầm nhìn đến 2028

Nằm trong top 10 công ty du lịch lớn nhất Việt Nam

Hội đồng quản trị
TT
Họ và tên
Chức vụ
0
Ông Nguyễn Quang Tuấn
Chủ tịch
1
Ông Nguyễn Trường Sơn
Ủy viên, TGĐ
2
Ông Nguyễn Quang Minh
Ủy viên