Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Dương Ngọc Huân

Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ TECHCO VIỆT NAM (TECHCO)

Ngày ra đời

04/2019

Lĩnh vực hoạt động

Giải pháp công nghệ giáo dục

Tầm nhìn đến 2028

Nền tảng đào tạo ngoại ngữ trực tuyến số 1 tại Việt Nam

Nền tảng đào tạo ngoại ngữ trực tuyến Top 20 Thế giới

Nền tảng quản lý doanh nghiệp, trung tâm đào tạo số 1 Việt Nam

5 triệu người dùng trên toàn Thế Giới

Hơn 100 kỹ sư lập trình + chuyên viên nội dung

Hội đồng quản trị
TT
Họ và tên
Chức vụ
0
Ông Nguyễn Quang Tuấn
Chủ tịch
1
Ông Dương Ngọc Huân
Ủy viên, TGĐ
2
Ông Nguyễn Quang Đức
Ủy viên
3
Ông Nguyễn Quang Minh
Ủy viên
4
Ông Phùng Anh Tú
Ủy viên