Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Nguyễn Quang Tuấn

Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ICO (HỆ THỐNG DU HỌC - ICO EDU)

Ngày ra đời

29/4/2008

Đơn vị thành viên

28

Lĩnh vực hoạt động

Du học: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, khối các nước nói tiếng Anh

Đào tạo ngoại ngữ

Đào tạo phổ thông

Tầm nhìn đến 2028

Trở thành đơn vị du học lớn nhất Việt Nam tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, các nước nói tiếng Anh.

100 trung tâm nhân lực

100 trung tâm ngoại ngữ

25 - 50 trường ICOSchool

Hội đồng quản trị
TT
Họ và tên
Chức vụ
0
Ông Nguyễn Quang Tuấn
Chủ tịch, TGĐ
1
Ông Nguyễn Xuân Trường
Phó chủ tịch
2
Ông Hoàng Thành Nam
Ủy viên
3
Nghiêm Thị Thủy Tiên
Ủy viên
4
Đào Thị Thanh Hương
Ủy viên
5
Ông Nguyễn Văn Thịnh
Ủy viên
6
Ông Nguyễn Quang Tuấn
Ủy viên