Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Nguyễn Quang Tuấn

Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ICO (HỆ THỐNG DU HỌC - ICOEDU)

Ngày ra đời

29/4/2008

Đơn vị thành viên

28

Lĩnh vực hoạt động

Du học Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan

Đào tạo ngoại ngữ

Đào tạo phổ thông

Tầm nhìn đến 2028

Trở thành đơn vị du học lớn nhất Việt Nam tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

100 trung tâm nhân lực

100 trung tâm ngoại ngữ

25 - 50 trường ICOSchool