Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Nguyễn Đức Huân

Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC GIANG (ICO CONSTRUCTION)

Ngày ra đời

15/01/2004

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn thiết kế - thi công xây lắp - kinh doanh thiết bị vật liệu xây dựng

Tầm nhìn đến 2028

Là công ty đứng số 1 tỉnh Bắc Giang trong công tác tư vấn, thiết kế, xây dựng

Hội đồng quản trị
TT
Họ và tên
Chức vụ
0
Ông Nguyễn Quang Tuấn
Chủ tịch
1
Ông Nguyễn Đức Huân
Ủy viên, TGĐ
2
Ông Bùi Văn Giang
Ủy viên
3
Ông Ngụy Quốc Hưng
Ủy viên
4
Đào Thị Thanh Hương
Ủy viên