Tiếng Việt

Đổi mới chính sách chi trả lương theo 3P

03/06/2020

Nằm trong các hoạt động “Chuẩn hóa” của Tập đoàn năm 2020, Ban Quản trị nguồn nhân lực đang kết hợp với các Tổng công ty xây dựng chính sách chi trả theo 3P nhằm đảm bảo công bằng cho cả hai bên: nhân viên được trả thù lao xứng đáng với đóng góp cho công ty, công ty thì giữ chân được người tài và không phải lãng phí tiền cho những người không có năng lực, đồng thời thúc đẩy năng suất lao động của nhân viên.

Vậy hệ thống chi trả 3P là gì?

Hệ thống chi trả 3P là phương pháp chi trả thu nhập dựa theo 3 yếu tố cơ bản:

P1 (Pay for Position): chi trả cho vị trí công việc

P2 (Pay for Person): chi trả cho năng lực của người giữ vị trí công việc

P3 (Pay for Performance): chi trả cho kết quả công việc đạt được của người giữ vị trí

Lợi ích khi áp dụng hệ thống chi trả 3P

Với doanh nghiệp:

Hệ thống chi trả 3P tạo ra một môi trường trọng dụng nhân tài và có chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và thành tích của nhân viên.

Nhờ việc trả lương theo thực lực cá nhân, doanh nghiệp cũng khai thác được năng lực của nhân viên. Nếu như trước kia, nhân viên thường có suy nghĩ chỉ cần đảm bảo khả năng hoàn thành đầy đủ việc được giao, thì với chính sách đãi ngộ dành cho người giỏi và người làm việc hiệu quả, tự khắc nhân viên sẽ có mục tiêu và động lực phấn đấu trong công việc cũng như nâng cao năng lực và phát triển bản thân. Đồng thời, bằng cách đánh giá hiệu quả công việc với các chỉ tiêu đo lường phù hợp với từng vị trí, chính sách chi trả mới sẽ mang lại sự công bằng và công tâm trong quá trình đánh giá.

Với nhân viên:

Ngay từ lúc ứng tuyển vào doanh nghiệp, nhân viên đã có thể thấy được chính sách đãi ngộ dành cho mình tốt đến đâu để đưa ra quyết định nhận viện và đảm bảo đúng quyền lợi cho bản thân trong suốt quá trình làm việc.

Bởi năng lực và thành tích có mối quan hệ mật thiết với thu nhập hằng tháng, nên nhân viên có được nhận thức rõ ràng về làm thế nào để được hưởng mức thù lao cao hơn, từ đó có mục tiêu và động lực phấn đấu để tự trau dồi năng lực bản thân cũng như mang lại những thành tích tốt đẹp cho doanh nghiệp. Tất nhiên họ sẽ nhận được đãi ngộ tốt nếu thực sự bỏ ra nhiều công sức, khác với cách trả lương truyền thống - dù cố gắng đến đâu cũng chỉ luẩn quẩn ở một mức lương cố định.

Triển khai các hoạt động để xây dựng chính sách chi trả 3P tại ICOGroup

Hiện nay, Ban Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn đã tiến hành phỏng vấn để đưa ra phân tích và đánh giá công việc với Ban điều hành ICOEdu, dự kiến trong tuần kế tiếp Ban quản trị nguồn nhân lực sẽ có buổi gặp gỡ, chia sẻ với các tổng công ty khu vực Hà Nội về việc xây dựng chính sách chi trả 3P. Đồng thời, Ban quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn sẽ đồng hành với các Tổng công ty trong quá trình xây dựng chính sách 3P một cách “chuẩn hóa” và “hiệu quả”.

Ảnh: Cán bộ Ban QTNNL khảo sát cán bộ BĐH ICOEdu để xây dựng cơ chế lương theo 3P

Cơ chế lương theo 3P của các Tổng công ty dự kiến sẽ áp dụng từ đàu năm 2021, cũng có thể áp dụng sớm hơn nếu công tác xây dựng cán đích sớm so với kế hoạch. Cơ chế lương này được kỳ vọng sẽ khắc phục hạn chế so với cách trả lương cũ, tạo đòn bẩy, động lực cho cán bộ nhân viên, giúp các nhà quản lý cũng như nhân viên hoạch định được con đường phát triển sự nghiệp của từng cá nhân. Bên cạnh đó, chính sách chi trả 3P sẽ giúp toàn Tập đoàn cải tiến cách thức chi trả thù lao cho cán bộ nhân viên, tiếp cận gần hơn với những xu hướng mới và đặc biệt thu hút nguồn nhân lực có năng lực tốt trên thị trường tuyển dụng.