Tiếng Việt

Hàn Quốc ban hành chính sách mới để nâng cao quyền lợi cho thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu xa bờ

16/12/2020

Nhằm nâng cao quyền lợi cho thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu xa bờ của Hàn Quốc, tháng 06/2020, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc đã xây dựng “Phương án cải tiến nhân quyền và chế độ làm việc đối với thuyền viên xa bờ nước ngoài”. Đến ngày 07/12/2020, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc đã chính thông thông báo về việc thống nhất thi hành các chính sách cải tiến chế độ làm việc đối với thuyền viên xa bờ nước ngoài kể từ ngày 01/01/2021, cụ thể như sau:

Tăng cường quản lý quá trình phái cử nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chi phí mà thuyền viên xa bờ phải trả để đi làm việc trên tàu cá Hàn Quốc

Đẩy mạnh việc quản lý các công ty nước ngoài cung ứng thuyền viên xa bờ sang làm việc cho các tàu cá Hàn Quốc (sau đây gọi tắt là công ty cung ứng) nhằm minh bạch hóa quá trình chi trả tiền lương cho người lao động. Theo đó, Hàn Quốc sẽ yêu cầu “Công ty chủ tàu chuyển lương cho công ty tiếp nhận thuyền viên Hàn Quốc, công ty tiếp nhận sẽ chuyển lương cho công ty cung ứng để chuyển cho người lao động hoặc gia đình người lao động”. Quy định này còn giúp khắc phục tình trạng trả lương chậm hoặc kéo dài thời gian chuyển lương giữa các công ty cung ứng và tiếp nhận. Ngoài ra, công ty chủ tàu sẽ chi trả toàn bộ các chi phí để thuyền viên xa bờ sang làm việc trên tàu cá Hàn Quốc, chi phí chuyển tiền tại ngân hàng hoặc các chi phí phát sinh khác. Tất cả những nội dung này sẽ được thể hiện rõ trong hợp đồng lao động ký giữa người lao động và công ty chủ tàu Hàn Quốc.

Trước khi thuyền viên lên tàu làm việc, công ty chủ tàu sẽ thực hiện điều tra, phỏng vấn thuyền viên nước ngoài để biết thuyền viên có phải trả thêm chi phí để lên tàu làm việc không; đồng thời, hàng quý sẽ kiểm tra, xác nhận với thuyền viên về các khoản lương được chi trả đã đúng và đủ hay chưa.

Trong trường hợp xác định công ty cung ứng thuyền viên đã quá 03 lần chậm chi trả lương hoặc thu thêm các chi phí khác từ thuyền viên, công ty chủ tàu sẽ hủy bỏ hợp đồng đã ký và khuyến cáo các công ty chủ tàu khác không hợp tác với công ty cung ứng thuyền viên này.

Cải tiến điều kiện làm việc cho thuyền viên nước ngoài

- Trả lương theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Vận tải Quốc tế (ITF)

Lương của thuyền viên xa bờ hiện nay thông thường được trả theo tiêu chuẩn của ITF và có sự khác nhau theo kinh nghiệm của thuyền viên. Tại Hàn Quốc, hầu hết các công ty chủ tàu cũng đang thực hiện chi trả lương theo tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, ở một số ngành đánh bắt có thời hạn dưới 03 năm hợp đồng như ngành đánh bắt dòng cá ngừ, lương trả cho thuyền viên nước ngoài vẫn chưa đạt mức tiêu chuẩn của ITF. Vì vậy, kể từ năm 2021, Bộ Hải dương và Thủy sản sẽ yêu cầu các công ty chủ tàu áp dụng chi trả lương theo tiêu chuẩn của ITF, tối thiểu 540 USD cho tất cả thuyền viên nước ngoài, kể cả thuyền viên có thời hạn làm việc theo hợp đồng dưới 03 năm.

- Thời gian nghỉ ngơi

Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho thuyền viên nước ngoài tối thiểu 10 giờ một ngày và 77 giờ một tuần. Tuy nhiên, do khó dự tính thời gian làm việc thực tế nên sẽ áp dụng một cách linh hoạt tính thời gian nghỉ ngơi theo đơn vị 01 tháng, thuyền viên nước ngoài sẽ được bảo đảm được nghỉ ngơi tối thiểu từ 06 tiếng mỗi ngày trở lên.

- Áp dụng Hợp đồng lao động tiêu chuẩn

Hiện nay, chưa có mẫu hợp đồng lao động tiêu chuẩn cũng như không có cơ quan nào công nhận nội dung hợp đồng nên các công ty chủ tàu thường tự soạn hợp đồng lao động để ký với thuyền viên nước ngoài và phát sinh nhiều vấn đề khi giải quyết tranh chấp với thuyền viên. Theo chính sách mới này, công ty chủ tàu sẽ phải sử dụng hợp đồng lao động tiêu chuẩn với 03 ngôn ngữ (tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của thuyền viên nước ngoài) và sẽ thể hiện tất cả những nội dung đổi mới của chính sách lần này. Bộ Hải dương và Thủy sản sẽ ban hành mẫu hợp đồng này cũng như giám sát nghiêm việc thực hiện của các công ty thuyền viên.

- Áp dụng đổi ca đối với những công việc đánh bắt thời gian dài

Do một số ngành đánh bắt có thời gian thực hiện rất dài (như thời gian đánh bắt cá ngừ lên tới trên 18 tháng) nên việc áp dụng đổi ca với các ngành này là khó thực hiện. Vì vậy, Hàn Quốc dự kiến áp dụng biện pháp đổi ca thuyền viên thông qua các tàu vận tải với thời gian 10 tháng hoặc 12 tháng/lần.

- Cải tiến một số vấn đề khác

Hiện nay, hầu hết các tàu cá xa bờ đều trang bị các máy lọc nước ngọt sử dụng chung với nước ngọt dự trữ. Tuy nhiên, do thời gian trên biển quá dài nên ảnh hưởng đến chất lượng của máy lọc nước cũng như số lượng nước ngọt nên thông thường các tàu cá xa bờ phải cập cảng gần nhất để bổ sung nước ngọt. Để giải quyết vấn đề này, Hàn Quốc dự kiến sẽ cho phép các tàu cá xa có thể được liên tục cung cấp nước ngọt thông qua các tàu vận tải mà không cần cập cảng. Mặt khác, sẽ cố gắng để tất cả thuyền viên nước ngoài được sử dụng mức nước ngọt giống như nhau không phân biệt quốc tịch của thuyền viên nước ngoài.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước