Tiếng Việt

ICOGroup sẵn sàng cùng cộng đồng doanh nghiệp tái thiết nền kinh tế

14/04/2020

Cần phải mở thêm một mặt trận để tái thiết nền kinh tế sau đại dịch Covid 19 - đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp với lãnh đạo các bộ, và cộng đồng doanh nghiệp để chuẩn bị cho hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp trong thời gian tới. Cuộc họp diễn ra vào sáng ngày 13/4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nếu từ cuối tháng 1, Chính phủ đã mở mặt trận thứ nhất để chống dịch Covid -19 như chống giặc mà mỗi người dân là một chiến sỹ thì đến thời điểm hiện nay, khi kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn thì cần phải mở thêm mặt trận thứ hai để tái khởi động, phục hồi nền kinh tế. Trên mặt trận này, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân là một chiến sỹ nhiệm vụ lớn nhất của mặt trận này là để các chuỗi sản xuất không bị đứt gãy nhằm giữ việc làm cho người lao động và duy trì nhịp độ tăng trưởng và phát triển ở mức cần thiết.

Ảnh: ICOGroup đã đưa ra nhiều chương trình hành động, sẵn sàng trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh

ICOGroup, doanh nghiệp có 12 năm trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và cung ứng nhân lực, dịch bệnh đã làm hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, nhiều giải pháp được Tập đoàn đưa ra, trong đó bằng mọi cách phải duy trì hoạt động của doanh nghiệp, chờ đến khi dịch bệnh qua đi, sẵn sàng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Điển hình tại Tổng công ty ICOEdu (đơn vị thành viên của Tập đoàn ICOGroup), ngay trong lúc dịch bệnh cao điểm, đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến nhằm thay đổi chiến lược kinh doanh, đổi mới và mở rộng sản phẩm ra thị trường, chiến lược đào tạo cũng có sự phân chia rõ ràng ở giai đoạn trong và sau dịch. Đặc biệt trong giai đoạn này, ICOEdu nhấn mạnh quan điểm xây dựng đội ngũ nhân sự đó là 100% cán bộ của ICO là cổ đông của ICO, ICO chỉ tuyển và giữ chân những cán bộ có tư tưởng cùng làm chủ để phát triển, từ thực tế đó, giám đốc các đơn vị phải xây dựng lại mục tiêu kinh doanh và kế hoạch năm 2020 cho sát với tình hình thực tế.

ICOGroup là một mắt xích trong cộng đồng 800 nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam, đã và đang sẵn sàng khởi động với nhiều chương trình hành động, tái thiết nền kinh tế cùng cả nước./.