Tiếng Việt

Ra đời

29/04/2008

Tập đoàn ICOGroup ra đời ngày 29/4/2008 với tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lực Quốc tế với 05 thành viên sáng lập.

Số vốn

692 triệu

Vốn ban đầu đóng góp được là 692 triệu đồng đến từ các thành viên sáng lập.

Tái cấu trúc

2018

Sau Đại hội cổ đông năm 2018, nhận thấy sự lớn mạnh của các chi nhánh, Ban lãnh đạo đã tái cấu trúc, thành lập các Tổng Công ty và nâng tầm thương hiệu thành Tập đoàn ICOGroup.

5 thành viên sáng lập