Tiếng Việt

Nghiệm thu dự án với OCD

11/02/2020

Sáng ngày 08/2, Tập đoàn ICOGroup đã tiến hành nghiệm thu dự án “Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và Ma trận chức năng trên toàn Tập đoàn”, do OCD tiến hành thực hiện. Tham dự có chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Quang Tuấn, cùng lãnh đạo một số Tổng Công ty, bộ phận có liên quan.

Sau 7 tháng triển khai đến nay, dự án đã hoàn tất các hạng mục theo ký kết. OCD đã xây hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại để tạo hiệu quả hoạt động và tính kết nối giữa các bộ phận bao gồm Hệ thống quản trị chiến lược, Cấu trúc quản trị & cơ cấu tổ chức, Hệ thống quản lý hiệu quả công việc theo mục tiêu (KPIs), Hệ thống đánh giá năng lực và Hệ thống trả lương.

Ảnh: Toàn cảnh buổi nghiệm thu

OCD cũng đánh giá hiện trạng của ICOGroup và khuyến nghị các phương án Tái cấu trúc toàn hệ thống, Chuẩn hóa mô hình quản trị & cơ cấu tổ chức tầm cao cho ICOGroup. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ cho tập đoàn và các tổng công ty, trung tâm mẫu làm cơ sở nhân rộng cho toàn hệ thống. 

Với việc triển khai dự án này, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã định hình sát thực mô hình quản trị của mình; đồng thời, xác định rõ vai, việc của từng bộ phận, cá nhân. Tạo tiền đề quan trọng cho việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ nhân viên trong thời gian tới phù hợp hơn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận và từng cán bộ./