Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

2019

04/2019

Thành lập ICOTechnology

02/2019

Cty CP HT Hàn ngữ ICO (ICO Hankuk) đổi thành Cty CP HT Học viện Ngôn ngữ ICO (ICO Language)

01/2019

Thành lập chi nhánh thứ 2 tại TP. HCM (ICO Sài Gòn)

2018

11/2018

Mua lại Tổng công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Giang (ICO Construction)

10/2018

Trung tâm Anh ngữ du học ICO (ICO English)

09/2018

Chi nhánh ICO tại Bình Định (ICO Bình Định)

07/2018

Cty CP Cung ứng nguồn nhân lực ICO (ICO Job)

07/2018

TT Anh ngữ du học Hà Nội và TP. HCM