Tiếng Việt
Trở thành

Tập đoàn nhân lực

Hàng đầu Việt Nam

Tầm nhìn 5 năm giai đoạn 2023-2028

Mũi nhọn hoạt động

Với kim chỉ nam trở thành Tập đoàn về nhân lực, Tập đoàn xác định hai mũi nhọn hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động bao gồm:

Cung ứng nhân lực trong và ngoài nước

Nhân lực đi học
Nhân lực đi làm

Đào tạo kiến thức và kỹ năng

Đào tạo ngoại ngữ
Đào tạo nghề

Với thế mạnh trong lĩnh vực nhân lực, Tập đoàn ICOGroup không chỉ dừng lại phạm vi phủ sóng trên lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn ra toàn thế giới.

Thị trường châu Á:

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan

Khối các nước nói tiếng Anh:

Anh, Canada, Úc...

Thị trường châu Âu:

Đức và các nước khối liên minh châu Âu

Mục tiêu đến 2028

Cùng với tầm nhìn trở thành Tập đoàn nhân lực hàng đầu, Tập đoàn ICOGroup xác định mục tiêu cụ thể, vững vàng cho giai đoạn tới

Tập đoàn số 1 Việt Nam về lĩnh vực du học

Tập đoàn số 1 Việt Nam về cung ứng lao động

Tập đoàn số 1 Việt Nam về hệ thống đào tạo tiếng Nhật, Hàn, Đức...

Hoạt động theo mô hình 1 công ty mẹ và hơn 30 công ty con

Hệ thống trường cao đẳng nghề ICOCollege gồm 10 - 15 trường