Tiếng Việt

Tập đoàn ICOGroup sơ kết quý I, triển khai kế hoạch quý II

19/04/2020

Sáng ngày 17/4, tại Trung tâm điều hành Tập đoàn đã diễn ra hội nghị sơ kết quý I, triển khai kế hoạch hoạt động quý II. Tham dự có Chủ tịch Tập đoàn ICOGroup Nguyễn Quang Tuấn, các thành viên Ban Quản trị Tập đoàn và lãnh đạo các Tổng công ty.

Theo báo cáo, quý I/2020, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 đã có ảnh hưởng, tác động xấu đến hoạt động của một số đơn vị trong Tập đoàn như ICOEdu, ICOLanguage, ICOEuro,….trong đó một tổng công ty phải dừng hoạt động (ICOTravel), số lượng các đơn vị trực thuộc các tổng công ty giảm 7 đơn vị. Bên cạnh đó hoạt động của một số đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực như ICOTechnology, ICOConstruction…Tổng số nhân sự tính đến hết 31/3 giảm 23% so với cuối năm 2019. Để kịp thời ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó cụ thể: sắp xếp, phân công lại công việc, cho cán bộ làm việc tại nhà để đảm bảo sức khỏe, đồng thời, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành, xin giảm tiền thuê mặt bằng, triển khai các sản phẩm mới, giãn các khoản thuế, bảo hiểm…ICOEdu đã tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường xin ý kiến điều chỉnh về một số nội dung trong tình hình mới.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến

Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến đều cho rằng công tác hỗ trợ giữa các đơn vị, các ban của Tập đoàn với các tổng công ty cần có chiều sâu hơn nữa bởi hiện nay sự phối hợp này còn nhiều hạn chế, các con số thống kê chưa sát với thực tế để có những tham mưu, điều chỉnh kịp thời.

Ảnh: Chủ tịch Tập đoàn ICOGroup kết luận nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị sơ kết quý I

Để giải quyết những vấn đề trên, chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh các số liệu về công tác nhân sự, tài chính các tổng giám đốc phải đặc biệt quan tâm bởi đây là con số cho quan trọng cho Tập đoàn hoạch định chính sách. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ quan tâm tới định hướng nhân sự theo hướng thanh lọc bộ máy và duy trì tinh thần này đến hết quý II, phát huy cao độ chủ trương “sở hữu chung cùng làm chủ”, sở hữu không những là quyền mà còn là nghĩa vụ. Các đơn vị phải tính được nguồn tài chính để đảm bảo tất cả các cán bộ đều có lương, các chi phí sẽ cắt giảm tối đa trong giai đoạn này. Dịch bệnh trong quý I làm chúng ta khó khăn và quý II còn khó khăn hơn nhưng với sự quyết tâm và chủ trương, đường lối đúng đắn, chắc chắn ICOGoup sẽ vượt qua khó khăn, sẵn sàng cùng các doanh nghiệp khác tái thiết lại hoạt động kinh doanh khi dịch bệnh qua đi./.