Tiếng Việt

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của ICOHoldings

15/04/2021

Công ty CP ICO Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

I. Thời gian: 8h00 - 11h30 ngày 24/4/2021 (Thứ Bảy).

II. Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang (Số 68, đường Lê Hồng Phong, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

III. Nội dung: Như văn bản thông báo dưới đây.

Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Mẫu phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Mẫu giấy ủy quyền tham sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: