Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN LÀM VIỆC

25/03/2020

Tập đoàn ICOGroup xin thông báo về việc điều chỉnh thời gian làm việc tại Trụ sở Ban điều hành Tập đoàn như sau:

Thời gian làm việc:

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ thứ 7, chủ nhật.

- Các đơn vị áp dụng thời gian làm việc trên bao gồm:

+ Ban Quản trị Tập đoàn

+ ICOHoldings

+ Ban điều hành ICOEdu

Lịch làm việc bắt đầu được thực hiện kể từ ngày 28/3/2020.

Tập đoàn xin thông báo tới các cá nhân, tập thể biết để thực hiện và tiện liên hệ công tác, làm việc./.