Tiếng Việt

Toàn cảnh Gala ICOGroup "Chuẩn hóa 2020"

11/02/2020

Gala ICOGroup 2019 không chỉ là lễ Tổng kết mà còn là một bữa tiệc âm nhạc giàu cảm xúc, một lễ tôn vinh trang trọng. Mỗi CBNV ICOGroup tham dự Gala mang một cảm xúc khác nhau, tuy nhiên, chắc chắn đều dấy lên niềm tự hào về tổ chức, về những đóng góp tích cực cho xã hội!