Tiếng Việt

Năm phát triển

Chi nhánh

Cán bộ, nhân viên

Quốc gia hiện diện

Công ty thành viên

Chủ tịch tập đoàn - Nguyễn Quang Tuấn

Lĩnh vực kinh doanh

Hiệu quả

Tuyển chọn những cá nhân có năng lực và quyết tâm nghề nghiệp cao nhất, hướng tới hành trình học tập và làm việc hiệu quả nhất.

Tối ưu

Tìm kiếm các chương trình tối ưu về chi phí (miễn hoặc nợ học phí, thực tập có hưởng lương...) giúp học sinh trang trải chi phí, để ra khoản tích lũy.

Cam kết

Bằng chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm trên 16 năm, ICOGroup cam kết nỗ lực hết sức để giúp các bạn trẻ hoàn thành mục tiêu bản thân.

TVC giới thiệu về Tập đoàn ICOGroup

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu một sự hợp tác chiến lược

Hoặc có thể liên hệ qua email truyenthong@icogroup.vn

Tin tức nổi bật